fOBCHODNÍ PODMÍNKY 

1. Základní ustanovení

 • Nakupovat v našem obchodu může každý 
 • Tyto obchodní podmínky jsou pro nákup v internetovém obchodu v rámci stránek http://www.akvarijni-ryby.prodejce.cz, pro nákup přes e-mail nebo telefonickou objednávku nebo i na objednávku učiněnou i jiným neuvedeným způsobem. 
 • Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (provozovatel) a kupujícího (zákazník).

2. Všeobecné ustanovení 

 • Kupující objednávkou stvrzuje, že souhlasí s těmito Obchodními podmínkami, zejména s dodacími, platebními, záručními a reklamačními podmínkami. 
 • Obchodní podmínky pro prodávajícího i kupujícího závazné. 
 • Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího.

3. Předmět smlouvy 

 • Předmětem smlouvy je pouze zboží (typ) uvedené v kupní smlouvě - objednávce. Parametry vycházejí z údajů výrobce (distributora) a za případné změny či rozdíly neručíme - jsou nezávazné i když jsou v popisu zboží uvedeny.

4. Objednávka a vznik smluvního vztahu 

 • Každá objednávka je závazná. 
 • Objednávka je platná po odeslání online objednávkového formuláře s povinnými údaji nebo jiným způsobem (viz. Základní ustanovení), kde budou uvedeny všechny údaje o kupujícím (viz. Ochrana osobních dat). 
 • V určitých, zejména při cenově náročnějších objednávkách, si prodávající vyhrazuje právo k vzniku smlouvy potvrzením objednávky nebo úhradou finanční zálohy kupujícím.

5. Cena a platba 

 • Ceny v obchodě jsou koncové, není-li uvedeno výslovně jinak. Nejsme plátci DPH. 
 • Daňový doklad (faktura) je zasílán výhradně spolu se zbožím a to i v případě, že je fakturační adresa odlišná. 
 • Ceny jsou platné do vydání nové nabídky, anebo do vyprodání zásob. 
 • U přijatých a potvrzených objednávek platí cena uvedená na objednávce. 
 • Faktura vystavená na základě kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím slouží zároveň i jako daňový doklad a dodací list. Kupující může zboží převzít až po jeho úplném uhrazení, pokud není toto dohodnuto jinak. 
 • Platba je typicky prováděna zákazníkem v moment převzetí zboží od přepravní firmy, případně předem na účet prodávajícího, který mu pro platbu předem poskytne údaje pro platbu (zejména číslo účtu, variabilní symbol a částku). U platby předem se zásilka kompletuje až po přijetí platby na účet prodávajícího (doručení většinou do 10dní od připsání platby na účet)
 • V případě, kdy kupující provede úhradu předem a prodávající není schopen zajistit dodání vybraného zboží, prodávající neprodleně vrátí plnění za nedostupnou položku objednávky zákazníkovi dohodnutým způsobem. Lhůta je závislá na způsobu vrácení (převodem, poštovním převodem). 
 • V individuálních případech lze dohodnout individuální nebo množstevní slevy.

6. Platební podmínky 

 • Platba při převzetí: 

- hotově (dobírka) přepravní firmě (např. Českým drahám nebo řidiči naší dopravy)

- hotově při osobním převzetí

 •  Platba předem na základě dodaných podkladů pro platbu:

- bankovním převodem

- vklad v hotovosti na pobočce našeho finančního ústavu

- složenkou 

- ... nebo jakýmkoli dostupným způsobem, kterým je možno poslat peníze na náš účet

 • Platba na fakturu se splatností:

- individuální podmínky pro stálé odběratele nebo velkoobchodní partnery (firmy)

7. Dodací lhůta a expedice

 • Objednané zboží zasíláme výhradně po území České republiky, není-li doprava u výrobku stanovena jinak.
 • Dodací lhůta začíná dnem přijetí objednávky prodávajícím od kupujícího se všemi potřebnými náležitostmi; prodávající oznámí přijetí objednávky (standardně e-mailem).
 • Dodací lhůta závisí na dostupnosti zboží.
 • Pokud je zboží skladem, expedujeme zboží do 10 pracovních dnů, není-li zvolena platba předem. U platby předem se doba vyřízení počítá až od přijetí platby na účet prodávajícího.

8. Speciální podmínky a upozornění

 • U některého zboží jsou uvedeny speciální podmínky pro nákup (například zboží pouze pro osobní odběr, nutnost úhrady předem atp.). Tyto údaje jsou vždy nadřazeny univerzálním sdělením v obchodu!
 •  K zásilkám Kurýr ČD je automaticky připočítávána částka 75,-Kč za každý odeslaný box.

9. Stornování objednávky

 • Storno objednávky ze strany kupujícího může být učiněno pouze do pátečních 16.00 hodin. Stornování objednávky přijímáme telefonicky a písemně (e-mailem) na kontaktech uvedených v sekci Kontakt. Stornování je považováno za potvrzené až po přijetí žádosti a následné reakci (písemné nebo i ústní) provozovatele obchodu! Po expedici není stornování možné. V případě nepřijetí (odmítnutí) objednávky se zákazník zařazuje do Černé listiny odběratelů - viz. Ochrana osobních dat.
 • Při stornování objednávky u zboží, které bylo zajištěno až na základě závazné objednávky kupujícího, si vyhrazujeme právo vyžadovat po zákazníkovi úhradu nákladů spojených s získáním a uskladněním odmítnutého zboží ve výši až 20% z ceny zboží (§614 ObcZ). Neuhradí-li kupující stornopoplatek, je kupující zařazen do Černé listiny odběratelů - viz. Ochrana osobních dat. Při platbě předem, kdy prodávající zajišťuje zboží až po přijetí platby, je prodávající oprávněn při stornování objednávky kupujícím odečíst poplatek za získání a uskladnění zboží z vracené částky kupujícímu. Poplatek se neúčtuje, nemohl-li prodávající zboží v přiměřené lhůtě sehnat.
 • Storno objednávky ze strany prodávajícího – prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech: zboží se již nevyrábí nebo nedodává, nebude v standardní lhůtě k dispozici nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny položky, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu.

10. Doprava

 • Způsob dopravy je možný zvolit v objednávkovém formuláři.
 • Zboží odesíláme primárně pomocí Českých drah; individuálně vlastním rozvozem
 • Na zvláštní přání zákazníka, anebo při nestandardní povaze zboží (velikosti, hmotnosti) je možné dohodnout i jiný způsob dodání.
 • Upozornění pro zájemce o platbu předem - dopravné nebude účtováno pouze při objednávce nad 550,-Kč. U objednávek nižších bude doúčtováno dopravné 200,-Kč a to dobírkou (po předchozím upozornění ze strany prodejce).

11. Reklamace zboží 

 • Na veškeré ryby zakoupené prostřednictvím našeho obchodu poskytujeme záruku 24hodin od odeslání zásilky (garantujeme, že ryby dojdou živé a v pořádku). Na pozdější úhyny, které mohou být způsobeny chovem v nevhodných podmínkách, bohužel, nebereme zřetel.
 • Kupující je povinen po dodání zboží je bez zbytečného odkladu prohlédnout a oznámit prodávajícímu případné zjištěné vady. Ve svém oznámení musí kupující uvést jaké vady byly u zakoupeného zboží zjištěny. o Při reklamaci zakoupeného zboží je nutné, aby kupující zaslal zpět nebo předložil veškeré doklady, které se zbožím obdržel, například fakturu, záruční list apod. o Při vracení reklamovaného zboží musí být toto vráceno kompletní (vč. kabelů, disket, CD disků, návodu atd), pokud možno zabaleno v originálním obalu. o Prodávající bez zbytečného odkladu po obdržení reklamace a reklamovaného zboží reklamaci vyřídí a podá kupujícímu zprávu o průběhu vyřizovaní jeho reklamace.
 • Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu zboží, funkčních vlastností a škod z neodborného používání zboží, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka. o Záruka se nevztahuje na výrobky s odstraněnou pečetí výrobce, případně na zboží mechanicky poškozené. Prodávající má právo odmítnout reklamaci zboží v případě zřetelné manipulace se záručním listem či fakturou jako například přepisování a podobně.
 • Podle charakteru reklamované vady a za podmínek stanovených obecně závaznými právními předpisy, zejména pak zákonem č. 40/1964 Sb. (Občanský zákoník) a zákonem č. 513/1991 Sb. (Obchodní zákoník) ve znění pozdějších předpisů, má kupující možnost se v případě reklamace domáhat, aby vadné zboží bylo opraveno nebo vyměněno za zboží nové anebo může od kupní smlouvy odstoupit a požadovat vrácení kupní ceny.
 • Dopravu na místo uplatnění reklamace v případě uplatnění přímo v autorizovaném servisním středisku hradí zákazník i v případě oprávněné reklamace. V případě oprávněné reklamace, kdy zároveň zákazník uplatňuje reklamaci přímo u samotného prodejce, dopraví prodávající opravené zboží k zákazníkovi na vlastní náklady přepravní firmou.
 • O způsobu reklamace rozhoduje výhradně prodávající. o Před odesláním reklamovaného zboží je nutné informovat prodejce a dohodnout formu odeslání, balík musí splňovat definovaná kriteria; v opačném případě bude balík vrácen na Vaše náklady bez vyřízení!

12. Ochrana osobních dat

 • Veškeré údaje zadané v objednávkovém formuláři nebudou sděleny žádné III. straně bez výslovného souhlasu kupujícího. Údaje mohou být použity pro statistické účely nebo pro účely uvedené v dalších bodech obchodních podmínek.
 • Vámi zadané údaje používáme výhradně k Vaší identifikaci na daňových dokladech, pro doručení zboží a ke komunikaci s Vámi. Pokud uvedete své osobní údaje v osobním profilu, zadáváte údaje pouze jednou a do objednávkového formuláře se přenášejí automaticky. Údaje zadané v osobním formuláři má možnost zákazník data kdykoliv změnit, případně smazat.
 • Uchováváme historii Vašich objednávek a vyplněných údajů pro zaslání zboží. Při realizaci objednávky není možné tyto údaje nechat stornovat - jsou nutné pro daňovou evidenci a doložení obchodního vztahu. Nejsou však již dále zpracovávány - jsou bezpečným způsobem uloženy.
 • Vyjímku tvoří údaje zákazníku (firem i jednotlivců), kteří poruší smluvní závazný vztah a zboží nepřevezmou nebo nezaplatí. Do této skupiny se nepočítají včas stornované objednávky (viz. Stornování objednávky). Osobní informace (jméno, adresa) budou uveřejněny na veřejně přístupné stránce Černá listina odběratelů.
 • Vyjmutí z Černé listiny odběratelů poskytujeme po zaplacení jednorázového stornopoplatku za nepřijatou objednávku, minimálně však 250,- Kč. Výše stornopoplatku je stanovována individuálně dle vzniklé škody. Stornopoplatek je kompenzací za vynaložené náklady spojené s odmítnutou objednávkou (obstarání zboží, doprava + poštovné a balné, uskladnění atd.)

14. Velikosti a technické údaje

Technické údaje vyplývají z údajů poskytnuté dodavatelem zboží a mohou být změněny bez předchozího upozornění.

Velikost ryb je udávána v tzv. celkové délce (měřeno od rypce po konec ocasní ploutve).

15. Závěrečná ustanovení

 • Tyto obchodní podmínky jsou platné od 02.07.2010 a mohou se kdykoliv změnit nebo rozšířit. 
 •  Zákazník souhlasí s formou obchodních podmínek platných v době uzavření objednávky.